IPI īpašnieki Balambanā izveido savvaļas rietumus

Strauji tuvojoties vasarai, vairāk apmeklētāju meklē jaunas apskates vietas, kas šeit, Cebu, piedāvā ne jūsu parastās aktivitātes, piemēram, peldēšanās pludmalē.

Peļņas sadale partnerībā

ATTIECĪBĀ uz sabiedrības (vispārīgas vai ierobežotas) peļņas un zaudējumu sadales veidu sadala / sadala saskaņā ar Jaunajā Civilkodeksā (kodeksā) paredzētajiem noteikumiem šādi:Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

SASKAŅĀ ar Nodokļu kodeksa 27. panta E daļas 4. punktu “pārdoto preču izmaksas” ir definētas kā visi uzņēmējdarbības izdevumi, kas tieši rodas, lai ražotu preces, lai tās nogādātu pašreizējā vietā, unPastiprināts zip līnijas biznesa pasākums

Kalnu alpīnistu asociācijas vadītājs vakar ierosināja pieņemt starptautiskus standartus rāvējslēdzēju vadīšanai Cebu provincē. Ramons Vidals, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks

Korporācijas likvidēšana

Korporācijas likvidēšana nozīmē tās franšīzes dzēšanu vai atcelšanu un korporatīvās pastāvēšanas izbeigšanu uzņēmējdarbības nolūkos. Līdz ar to jebkura pienākuma maksāt nodokļus izbeigšana kā korporatīvai vienībai. Fakts, ka korporācija ir pārtraukusi uzņēmējdarbību, saskaņā ar likumu ne vienmēr ir likvidācija.