Napocor’s SPUG, kas minēts Pasaules bankas ziņojumā

National Power Corp, izmantojot savu mazo elektroenerģijas pakalpojumu grupu (Napocor-SPUG), ir visaugstākā vienība attīstības jomā