Pāvests pasludina jaunu svētku dienu, kas veltīta Jaunavai Marijai

Pāvests Francisks 2018. gada 1. janvārī Vatikāna Sv. Pētera bazilikā pie Jaunavas Marijas statujas tur vīraku, vadot svēto misi, lai atzīmētu pasaules miera dienu. AFP

VATIKĀNAS PILSĒTA - pāvests Francisks ir veltījis Jaunavai Marijai jaunu fiksētu svinību Romas katoļu kalendārā.Vatikāns sestdien publicēja dekrētu, kurā Francisks paziņoja, ka Marijas Baznīcas Mātes svētki tiks svinēti pirmdienā pēc Vasarsvētkiem. Šogad tas iekrīt 21. maijā.Dekrētā tika teikts, ka Francisks vēlas, lai ziedošanās veicinātu Baznīcas mātes izjūtu gan reliģiozos, gan ticīgos mācītājos, kā arī patiesu mariešu dievbijību.

Vēstures pirmais Latīņamerikas pāvests ir īpaši veltīts mariešu dievbijībai un bieži baznīcu dēvē par māti.charles bronson vs clint eastwood

2016. gadā Francisks noteica vēl vienu svētku dienu citai galvenajai sievietei Kristus dzīvē, pasludinot 22. jūliju par Svētās Marijas Magdalēnas svētkiem. / cbb